Úžasných 8 medailí ze zimních her speciálních olympiád 2015 pro Život bez bariér

V rámci Českého hnutí speciálních olympiád se konaly ve dnech 11.-16.1.2015 zimní speciální hry v Horní Malé Úpě. Cílem SO je umožnit co největšímu počtu lidí s mentálním postižením pravidelně sportovat a účastnit se sportovních soutěží bez ohledu na zdravotní omezení. Výkon je v SO chápán jako kategorie individuální, sportovci jsou při sportovních soutěžích rozděleni do skupin právě pouze na základě své výkonnosti a každému z nich se nakonec dostane ocenění a uznání. Vyhrát tak mohou i sportovci s těžkým stupněm mentálního postižení.

Zimní hry podpořily spolupráci Života bez bariér s Nadačním fondem Tesco

V sobotu, 17. ledna 2015 zajistil Život bez bariér ve spolupráci s Nadačním fondem Tesco část doprovodného programu pro Zimní hry Tesco.

Prodejní stánek s originálními výrobky z rukou zaměstnanců chráněných dílen Života bez bariér doplnily rukodělné dílničky, které mnoho dětí uvítalo jako zajímavé zpestření jinak zimního programu. Akce se konala v Bedřichově, ve Špindlerově Mlýně u Hotelu Harmony, a dle ohlasů přítomných se jednalo o velmi vydařený den.

Co pro vás chystáme - Akce 2015!

Inspirace pro bezbariérové řešení vstupu do Komerční banky

Život bez bariér upozorňuje již mnoho let na bariérový vstup do novopacké pobočky Komerční banky. Vozíčkáře odděluje od prostoru s bankomatem a následujícího vnitřního prostoru pobočky pouze pár schodů. Ačkoliv se bariérový vchod stal jedním z prvních "terčů" projektu "Nová Paka - město bez bariér", nedošlo k řešení bariérovosti ani například v rámci nedávné instalace automatického otevírání vchodových dveří. Přitom řešení nemusí být vůbec složité. Jako inspiraci předkládáme řešení vchodu do Svatovítské katedrály v areálu Pražského hradu.

Štítky: 

Klienti a zaměstnanci Života bez bariér vstoupili společně do nového roku

Nový rok zahájili zaměstnanci a klienti Života bez bariér společným setkáním.

Povídali si o tom, co bude pro chod organizace znamenat její přeměna na právní formu zapsaného ústavu, která se v současnosti dokončuje. Je nás hodně, kteří bychom byli rádi, aby ústavy už byly pouze záležitostí minulosti, a tak se nám nebude nová forma sdružení zrovna lehce propagovat. Shodli jsme se ale na tom, že důležité je co děláme a ne pod jakým názvem, a tak se do našeho ústavu snad nebudou bát jít ani noví, ani stávající klienti a zaměstnanci. 

Klienti sociálních služeb prodávali výrobky chráněné dílny

Do vánočního prodeje výrobků chráněné dílny Života bez bariér, o.s. se zapojili také klienti sociální rehabilitace a denního stacionáře.

Epilepsie, dětská mozková obrna, rekonvalescence po mozkové příhodě a další diagnózy znesnadňují klientům samostatný život a představují pro ně překážku při hledání vhodného zaměstnání.

Život bez bariér vám přeje krásné Vánoce

Vánoční PROMĚNA klientů a zaměstnanců Života bez bariér dopadla krásně

V pátek s krásným datem 12. 12. prošli klienti a zaměstnanci Života bez bariér,o.s. opět po roce  PROMĚNOU.

V rámci druhého ročníku akce se vzdělávací místnost v Centru bez bariér již brzy po ránu proměnila. Tento rok v kadeřnický, vizážistický a pedikérský salón a v objektu Denního stacionáře se opět otevřely dveře masážního salónu. V průběhu dne se klienti a zaměstnanci sdružení doslova měnili pod rukama masérky Lucie Langrové, manikérky a pedikérky Radky Šepsové z Paky, kadeřnice Renáty Machové z kadeřnictví EFEKT v Jičíně a vizážistek Lucie Poulové a Pavly Bohanské ze společnosti MARY KAY, jejichž profesionální výkon podpořila také obchodní ředitelka této společnosti, která poskytuje kosmetické poradenství, paní Renata Kárníková. Opomenout nemůžeme ani fotografa Lukáše Hájka, který nám celou akci nafotil.

Příběhy klientů - darujte na Vánoce společenskou hru či pomůcku

Život bez bariér popisuje v Nových novinách svoji proměnu po deseti letech existence

Štítky: 

Vánoční nadílka od firmy Cummins

Dne 10. prosince navštívili Život bez bariér, o.s. jaké každý rok zástupci společnosti Cummins Czech Republic přivezli pro naše klienty a provoz našich sociálních služeb spoustu užitečných dárků v podobě knih, ošacení, hraček, apod. Firma Cummins spolupracuje se sdružením již několik let a to formou zajištění servisních prohlídek bezbariérového univerzálního nakladače, který sdružení významně pomáhá při údržbě a revitalizaci novopackého areálu

Předvánoční jarmark navštívilo mnoho laskavých lidí

Děkujeme vám všem, kteří jste na přelomu listopadu a prosince zavítali na Předvánoční jarmark a dny otevřených dveří do Centra bez bariér  v Nové Pace.

Každá návštěva nám udělala velikou radost. Svým zájmem jste podpořili práci našich zdravotně postižených zaměstnanců, kteří i letos vyrobili mnoho krásný ozdobný i užitných předmětů pro vaši domácnost. 

Mnoho z vás chválilo krásné výrobky, které tito lidé vyrábí, a tak bychom vám chtěli připomenout, že si je můžete zakoupit nejenom v čase předvánočním, ale po celý rok. Stačí se podívat na náš E-shop anebo přímo kontaktovat vedoucí chráněných dílen (tel. 722 730 464, dilna@zbb.cz).

Nebojíme se jít do ústavu

3. prosince 2014 se konala poslední členská schůze občanského sdružení Život bez bariér, které  vzniklo v roce 2004 jako dobrovolné nevládní občanské sdružení podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Podle § 3045 odst.1 zákona č.89/2012 Sb.,občanského zákoníku byla od 1.1.2014 občanská sdružení zrušena a automaticky se transformovala do podoby spolku s tím, že každý spolek má  dva roky čas na to, aby případně provedl transformaci na novou právní formu, která odpovídá jeho činnosti. 

Příběhy klientů - o zdravotní péči může být postaráno i u vás doma

Už zase jezdím přes kaluže - příběh klientky sociální rehabilitace

Stránky