Děkujeme vám za návštěvu Jarního jarmarku a za vaši přízeň

Děkujeme vám všem, kteří jste tuto neděli a pondělí zavítali na Jarní jarmark a dny otevřených dveří do Centra bez bariér  v Nové Pace.

Každá návštěva nám udělala velikou radost. Svým zájmem jste podpořili práci zaměstnanců chráněných dílen.  Prohlédnout a nakoupit jste si mohli také výrobky klientů služeb denního stacionáře sociální rehabilitace, které klienti vyrobili v rámci ergoterapie a na které jsou právem pyšní.

Mnoho z vás chválilo krásné výrobky, které tito lidé vyrábí, a tak bychom vám chtěli připomenout, že si je můžete zakoupit nejenom v předvelikonočním čase, ale po celý rok. Stačí se podívat na náš E-shop, kontaktovat vedoucí dílen, paní Magdu Dubskou (tel. 722 730 464), anebo se přímo přijít podívat do naší prodejny v Centru bez bariér, v ulici Opolského 148 (areál bývalé novopacké nemocnice), kde si výrobky můžete prohlédnout a zakoupit každý všední den od 7 do 15 hodin. 

Přijďte diskutovat se švýcarskými zástupci sociálních služeb pro zdravotně postižené

Život bez bariér, z.ú. ČR a Pro Infirmis CH,

Vás srdečnou zvou na seminář s názvem „Jak jsou ve Švýcarsku poskytovány služby umožňující lidem s handicapem žít v jejich přirozené komunitě“

Přijďte diskutovat o tom, jaké jsou možnosti odlehčovací služby, služby podporovaného bydlení a dalších, a jaké podmínky je nutné vytvořit pro jejich zajištění.

Akce se uskuteční 1. dubna 2015, od 9,30 - 11,30 hodin v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Pozvánku na akci naleznete zde.

Prodejní akce chráněné dílny pokračují ve staropacké knihovně

Naše jarní prodejní akce pokračují, tento týden ve staropacké knihovně, kde si budete moci zakoupit krásné výrobky z naší chráněné dílny od zítřka až do pátku, 27. března. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Tyto krásné výrobky si můžete zakoupit již tuto neděli a pondělí v Centru bez bariér v Nové Pace

Přijďte se jarně naladit do Centra bez bariér - zveme Vás na jarmark

22. a 23. března budou dveře Života bez bariér Nová Paka otevřené všem, které zajímá, jaké služby a pomoc nabízíme zdravotně postiženým, seniorům a jejich rodinám, jak funguje provoz našich chráněných dílen a jak pokračuje záchrana novopackého klášterního areálu.

Přijďte si prohlédnout a nakoupit výrobky chráněných dílen a klientů denního stacionáře, které Vás jistě jarně naladí. Přijďte se podívat do našich prostor a popovídat si o tom, jak bychom mohli pomoci Vám či Vašim blízkým. Posedět můžeme třeba i nad kávou z novopacké pražírny ORBIS.

Těšíme se na Vás!

Počítače od Nadace Charty 77 nahradily naši zastaralou techniku

Dne 5.3.2015 převzali zástupci Života bez bariér,z.ú. v Praze do bezplatného pronájmu 10 počítačových sestav včetně software. Nadace Charty 77 je naším stálým podporovatelem a my si této pomoci velice vážíme.

 

Počítače nahradí již velice zastaralou techniku, která ztěžovala práci pracovníkům v sociální oblasti, v administrativě, koordinátorům půjčovny kompenzačních pomůcek i dalších projektů, jako je bezbariérovost, či Prevence proti úrazům. Výkonnější počítače také podpoří výuku počítačových dovedností, které se účastní klienti sociální rehabilitace i denního stacionáře

Děkujeme Nadaci Charty 77 za přízeň a podporu!

Štítky: 

Kuželník budeme hrát i letos

Dne 7.3.2015 jsme byli pozváni na 1. kolo ČSOB Leasing Capu i Kuželníku 2015 do Staré Paky. Tento rok nás čeká celkem pět samostatných turnajů v i Kuželníku, kterých se za Život bez bariér, z. ú. účastní týmy složené z našich klientů sociálních služeb a zaměstnanců chráněných dílen. Turnajů se mohou účastnit jak registrované tak neregistrované týmy.

Jak jsme s klienty trsali v Zálabí

V úterý  3.3.2015 přijali klienti denního stacionáře a sociální rehabilitace pozvání na společenský ples pro lidi s hendikepem, který pořádala SPMP ČR. Na ples, který se  konal v zábavním centru Zálabí ve Dvoře Králové n. L. jsme se dopravili vlakem. K  poslechu i tanci nám hrála kapela RIVIERA, se kterou si někteří i zazpívali na jevišti.

I letos vás zveme na zajímavé akce

Štítky: 

Příběhy klientů - Dostane se člověk na vozíku do autobusu?

Klienti vyzkoušeli terapii bubnováním

V pátek 27.2.2015 jsme se poprvé vydali s klienty denního stacionáře Života bez bariér, z.ú. do DDM v Nové Pace na hodinu muzikoterapie. Čekala nás pani Ivana Nováková, která nás celou hodinou provázela. Každý z nás si sedl na židli a před sebou měl africký buben. Nejdříve nám pani  Ivana o afrických bubnech povídala. Poté jsme se pomocí bubnování všichni představili. Uprostřed místnosti na nás čekalo pod šátkem v krabici překvapení.  Spousta orffových nástrojů, které jsme si mohli všichni osahat a zkusit jejich tóny.

Setkání s rodiči klientů denního stacionáře

Dne 25. 2. 2015 jsme na denním stacionáři Života bez bariér, z.ú. měli „rodičák“. Sešli jsme se v hojném počtu, od několika klientů se dostavili hned dva rodinní příslušníci.

Projednávaly se změny, které nás tento rok čekají, tedy především změny právní formy Života bez bariér, Akce denního stacionáře na rok 2015, a také nová Nabídka služeb denního stacionáře a s tím související změna ceníku za tuto službu.

Příběhy klientů - choďte bezpečně i po ledu a sněhu

Ministryně práce a sociálních věcí v Životě bez bariér

V pátek, 6. února 2015, se díky zprostředkování europoslance Vladimíra Pocheho uskutečnilo v novopackém Centru bez bariér setkání s ministryní práce a sociálních věcí, Mgr. Michaelou Marksovou-Tominovou. Paní Jitka Fučíková, ředitelka Života bez bariér, z.ú., představila paní ministryni celkovou činnost organizace. V průběhu exkurze měli zaměstnanci a klienti Života bez bariér možnost s paní ministryní promluvit a ukázat jí, čemu se v organizaci věnují.

Poté následovala odborná debata pořádaná v konferenčním sále Centra bez bariér, které se zúčastnili hosté napříč sociální oblastí. V rámci debaty se řešily otázky související s financováním sociálních služeb, zaměstnáváním lidí se zdravotním postižením, péčí o seniory a další.

Štítky: 

Jak zažít kontakt se společenským prostředím

V rámci zajištění kontaktu se společenským prostředím se klienti denního stacionáře a sociální rehabilitace vydali ve čtvrtek, 12. února, do Jičínského kina na českou komedii ”Hodinový manžel”.

Stránky