Setkání s rodiči klientů denního stacionáře

Dne 25. 2. 2015 jsme na denním stacionáři Života bez bariér, z.ú. měli „rodičák“. Sešli jsme se v hojném počtu, od několika klientů se dostavili hned dva rodinní příslušníci.

Projednávaly se změny, které nás tento rok čekají, tedy především změny právní formy Života bez bariér, Akce denního stacionáře na rok 2015, a také nová Nabídka služeb denního stacionáře a s tím související změna ceníku za tuto službu.

Příběhy klientů - choďte bezpečně i po ledu a sněhu

Ministryně práce a sociálních věcí v Životě bez bariér

V pátek, 6. února 2015, se díky zprostředkování europoslance Vladimíra Pocheho uskutečnilo v novopackém Centru bez bariér setkání s ministryní práce a sociálních věcí, Mgr. Michaelou Marksovou-Tominovou. Paní Jitka Fučíková, ředitelka Života bez bariér, z.ú., představila paní ministryni celkovou činnost organizace. V průběhu exkurze měli zaměstnanci a klienti Života bez bariér možnost s paní ministryní promluvit a ukázat jí, čemu se v organizaci věnují.

Poté následovala odborná debata pořádaná v konferenčním sále Centra bez bariér, které se zúčastnili hosté napříč sociální oblastí. V rámci debaty se řešily otázky související s financováním sociálních služeb, zaměstnáváním lidí se zdravotním postižením, péčí o seniory a další.

Štítky: 

Jak zažít kontakt se společenským prostředím

V rámci zajištění kontaktu se společenským prostředím se klienti denního stacionáře a sociální rehabilitace vydali ve čtvrtek, 12. února, do Jičínského kina na českou komedii ”Hodinový manžel”.

Do Života bez bariér zavítá ministryně práce a sociálních věcí


Zveme vás na prodej výrobků chráněné dílny

Příběhy klientů - neváhejte, volejte o radu!

Představili jsme službu sociální rehabilitace lidem z Jičínského regionu

Po úspěšném představení služby sociální rehabilitace novopackým uchazečům o zaměstnání, zástupcům kontaktních pracovišť Úřadu práce i zaměstnavatelů, představili dne 29. ledna 2015 zástupci Života bez bariér, z.ú. službu také zájemcům z Jičínského regionu. Akce se konala v prostorách ÚP kontaktního pracoviště Jičín, s jehož podporou byla zorganizována.

Ačkoliv byli účastníci akce zprvu nedůvěřiví, postupem času ztratily zábrany a začali vypravovat o svých zkušenostech z předešlých zaměstnáních a o tom, jakým způsobem je jejich postižení při práci limituje. Někteří ze zúčastněných se do služby sociální rehabilitace přihlásili, neboť získali pocit, že ještě není vše ztraceno a že mají naději ještě objevit či rozvinout nové schopnosti a dovednosti, které by jim při hledání vhodného zaměstnání mohly pomoci. 

Příběhy klientů - zaměstnejte svoji paměť

Sociální rehabilitace může být krokem k větší samostanosti i získání práce

Dnes, 27. ledna 2015, proběhlo v Centru bez bariér setkání uchazečů o zaměstnání, zástupců kontaktních pracovišť Úřadu práce i zaměstnavatelů, kteří přijali pozvání Života bez bariér, z.ú. a přišli se podívat, jak funguje a v čem by pro ně mohla být přínosná služba sociální rehabilitace. Inspiraci k navázání užší spolupráce s Úřadem práce si pracovníci Života bez bariér přivezli ze své studijní cesty do Švýcarska,  v rámci níž měli možnost seznámit se s programy pracovní diagnostiky a pracovní rehabilitace. 

Služba sociální rehabilitace je tu proto, aby bezplatně naučila lidi se zdravotním postižením či duševním onemocněním, aby se uměli postarat sami o sebe a dokázali zajistit fungování svojí domácnosti, a také pro ty, kteří by si i přes své zdravotní omezení rádi našli práci, ale nedokážou sami posoudit, jaká práce a za jakých podmínek by pro ně byla zvládnutelná. Proto, aby zvýšili své šance na získání zaměstnání, si v rámci služby mohou vyzkoušet různé pracovní činnosti a získat i zcela nové dovednosti a znalosti, které by jim při hledání zaměstnání mohly pomoci.

Úžasných 8 medailí ze zimních her speciálních olympiád 2015 pro Život bez bariér

V rámci Českého hnutí speciálních olympiád se konaly ve dnech 11.-16.1.2015 zimní speciální hry v Horní Malé Úpě. Cílem SO je umožnit co největšímu počtu lidí s mentálním postižením pravidelně sportovat a účastnit se sportovních soutěží bez ohledu na zdravotní omezení. Výkon je v SO chápán jako kategorie individuální, sportovci jsou při sportovních soutěžích rozděleni do skupin právě pouze na základě své výkonnosti a každému z nich se nakonec dostane ocenění a uznání. Vyhrát tak mohou i sportovci s těžkým stupněm mentálního postižení.

Zimní hry podpořily spolupráci Života bez bariér s Nadačním fondem Tesco

V sobotu, 17. ledna 2015 zajistil Život bez bariér ve spolupráci s Nadačním fondem Tesco část doprovodného programu pro Zimní hry Tesco.

Prodejní stánek s originálními výrobky z rukou zaměstnanců chráněných dílen Života bez bariér doplnily rukodělné dílničky, které mnoho dětí uvítalo jako zajímavé zpestření jinak zimního programu. Akce se konala v Bedřichově, ve Špindlerově Mlýně u Hotelu Harmony, a dle ohlasů přítomných se jednalo o velmi vydařený den.

Život bez bariér na studijní cestě u Švýcarských partnerů

Prohlédněte si videa a fotogalerii ze studijní cesty zástupců Života bez bariér, z.ú. do Švýcarska  v rámci projektu zaměřeného na výměnu zkušeností.

Všechna níže uvedená videa naleznete na odkazu ZDE.

  1. Prezentace služby podporovaného zaměstnávání organizace Profil Arbeit & Handicap - Pro Infirmis St. Gallen
  2. Prezentace služby odborného sociálního poradenství - organizace Pro Inifirmis - poradenské místo Amriswil
  3. Ukázka pracovní diagnostiky, jejíž centrum je součástí sociálního podniku provozovaného organizací Band-Genossenschaft, město Bern
  4. Návštěva rozsáhlé výstavy kompenzačních pomůcek neziskové organizace SAHB, město Oensingen - 8 videí
  5. Ukázka přístupnosti budovy švýcarského spolkového parlamentu pro osoby s pohybovým omezením, hlavní město Bern.

Rozsáhlá fotogalerie je pak k vidění ZDE.

Co pro vás chystáme - Akce 2015!

Inspirace pro bezbariérové řešení vstupu do Komerční banky

Život bez bariér upozorňuje již mnoho let na bariérový vstup do novopacké pobočky Komerční banky. Vozíčkáře odděluje od prostoru s bankomatem a následujícího vnitřního prostoru pobočky pouze pár schodů. Ačkoliv se bariérový vchod stal jedním z prvních "terčů" projektu "Nová Paka - město bez bariér", nedošlo k řešení bariérovosti ani například v rámci nedávné instalace automatického otevírání vchodových dveří. Přitom řešení nemusí být vůbec složité. Jako inspiraci předkládáme řešení vchodu do Svatovítské katedrály v areálu Pražského hradu.

Štítky: 

Stránky